"1C: Tahmini 3" inşaat smeta sənədlərinin tərtib edilməsi, hesablanması, saxlanması və genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tutuş: yerli və obyekt qiymətləndirmələri, xülasə smeta hesablamaları, resurs istehlakına dair hesabatlar (M-29), resurs vərəqələri, görünən iş aktları (KS-2) ), icra olunmuş işin qiymətləndirilməsi sənədləri (KS-3) və s. bütün inşaat subyektləri üçün.
Нажмите для звонка
+994 12 310 1460
+994 50 688 5007

10:00-dan 19:00-a qədər işləyirik
Ümumi məsələlər üçün
Françayzi məsələləri üçün