"1C: Tahmini 3" inşaat smeta sənədlərinin tərtib edilməsi, hesablanması, saxlanması və genişləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tutuş: yerli və obyekt qiymətləndirmələri, xülasə smeta hesablamaları, resurs istehlakına dair hesabatlar (M-29), resurs vərəqələri, görünən iş aktları (KS-2) ), icra olunmuş işin qiymətləndirilməsi sənədləri (KS-3) və s. bütün inşaat subyektləri üçün.
Нажмите для звонка
+994 55 910 17 82
+994 77 717 10 82
Ümumi məsələlər üçün
Françayzi məsələləri üçün